Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Kokevarsel 06.06.2023 6. juni 2023 - På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet i Bjødledalen må vatnet kokes til ny melding blir sendt! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Bruvegen 07.06.2023 6. juni 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Bruvegen blir vatnet stengt, 7. juni 2023 mellom kl. 08:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Ternetangen 08.06.2023 6. juni 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Ternetangen blir vatnet stengt, 8. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – HSD – senteret 05.06.2023 2. juni 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på HSD – senteret blir vatnet stengt, 05.06 mellom kl. 23.00 og 06.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Eidesfjellet 01.06.2023 31. mai 2023 -  På grunn av arbeid på vassledning på Eidesfjellet blir vatnet stengt, 1. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Totlandssjøen 12. mai 2023 -  På grunn av arbeid på vassledning på Totlandssjøen blir vatnet stengt, 15. mai 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Sjå våre heimesider på www.bva.no for kart. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Grønås 27.04.2023  26. april 2023 - På grunn av lekkasje på ledningsnettet, vil me foreta lekkasjesøk på Grønås, to. 27. april 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Vatnet kan bli avstengt i korte perioder på dagtid. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Solhøgda 25.04.2023 25. april 2023 - På grunn av ledningsbrudd på Solhøgda, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Grønås tirsdag 25. april 24. april 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Grønås blir vatnet stengt, ti. 25. april 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Rubbestad torsdag 20. april 19. april 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestad blir vatnet stengt, to. 20. april 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Ersland – 29.03.2023 28. mars 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Ersland blir vatnet stengt, on. 29. mars 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023 22. mars 2023 - På grunn av ledningsbrudd på Bømlahamnvegen , blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Verdas vassdag – alle kan gjere litt! 22. mars 2023 - Vatn er vår viktigaste ressurs, vårt viktigaste næringsmiddel og kjelda til alt liv – både i lokalsamfunna våre her i Noreg og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i kvar celle i kroppane våre også.  Sjølv om vi her i Norge er velsigna med gode og rikelege kjelder av vatn, har også vi fått […]
 • Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023  22. mars 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Bjørnevik blir det redusert vasstrykk, to. 23. mars 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023 14. mars 2023 - På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Mosterhamn ti. 14. mars 2023, kl 23:00 til ons.15. mars. kl. 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak […]
 • Stenging – Skogadalen 28.02.2023  27. februar 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Skogadalen blir vatnet stengt, ti. 28. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging – Skogalivegen 24.02.2023  23. februar 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på skogalivegen blir vatnet stengt, fr. 24. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Ledningsbrudd – Sollia 23.02.2023 23. februar 2023 - På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023 10. februar 2023 - På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Setramyra 10.02.2023 9. februar 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, fr. 10. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!