Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging – Stavland 12.05.2022 12. mai 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, to. 12. mai 2022 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging – Espeværvegen 04.05.2022 3. mai 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Espeværvegen blir vatnet stengt, on. 4. mai 2022 mellom kl. 08:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging – Bømmelhamn 29.04.2022 28. april 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Bømmelhamn blir vatnet stengt, fr. 29. april 2022 mellom kl. 09:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Tongane 27.04.2022 26. april 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Tongane blir vatnet stengt, on. 27. april 2022 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Rubbestad kokevarsel 20.04.2022 – AVSLUTTA 20. april 2022 - Informasjon 25.04.2022 Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Informasjon 22.04.2022 Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som […]
 • Ledningsbrudd Rubbestad 20. april 2022 - På grunn av ledningsbrudd på Rubbestad, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA 19. april 2022 - Informasjon 22.04.2022 Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Informasjon 21.04.2022 Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som […]
 • Ledningsbrudd Totland 19. april 2022 - På grunn av ledningsbrudd på Totland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Me kjem tilbake med meir informasjon så snart me veit meir. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Hestavollen 12.04.2022 11. april 2022 - Dette er informasjon fra Bømlo Vatn og Avløpsselskap. På grunn av arbeid på vassledning på Hestavollen blir vatnet stengt, ti. 12. april 2022 mellom kl. 08:30 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Grutle onsdag 5. april 5. april 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 6. april mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Mækjebakken onsdag 22. mars 22. mars 2022 -  På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, onsdag 23. mars mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Kulleseid tirsdag 22. mars 21. mars 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Kulleseid blir vatnet stengt, tirsdag 22. mars 2022 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Nedrebø 10.03.2022 10. mars 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Nedrebø blir vatnet stengt, torsdag10. mars 2022 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Beredskap – Trygt og sikkert vatn 7. mars 2022 - I samband med situasjonen i Ukraina er det mange som er uroa for kva som kan skje her hjå oss. Ordførar og Kommunedirektør var før helga ute og informerte om beredskapen for Bømlo sin del. Me i BVA har hatt kontakt med aktuelle direktorat for å være sikker på at våre planar for å kunne […]
 • Stenging Stavland 03.03.2022 2. mars 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Stavland blir vatnet stengt, torsdag 3. mars 2022 mellom kl. 12:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging av Mækjebakken 03.03.2022 2. mars 2022 - BVA melder med dette om at vegen vert stengt for biltrafikk på Mækjebakken torsdag 3. mars 2022 mellom kl. 08:30 og kl. 14:30 på grunn av arbeid med vannledning. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål!
 • Stenging Melkevik natt til tysdag 22. feb 21. februar 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Melkevik blir vatnet stengt, mandag 21. feb. mellom kl. 22:00 og 06:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Grunnavågen mandag 21. feb 21. februar 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Grunnavågen blir vatnet stengt, ma. 21. feb. 2022 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Nedrebø tirsdag 15. feb 14. februar 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Nedrebø blir vatnet stengt, tirsdag 15. feb. mellom kl. 10:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Innvær fredag 11. feb 11. februar 2022 - På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, fredag 11. feb. 2022 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!