Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging – Furuneset 28.02.2024 27. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Furuneset blir vatnet stengt, 28. februar 2024 mellom kl. 09:00 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
 • Stenging – Furuneset 23. februar 2024 22. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Furuneset blir vatnet stengt, 23. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
 • Stenging – Moster 22. februar 2024 21. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, 22. februar 2024 mellom kl. 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
 • Vannstenging – Espevær 20. februar 2024 19. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, 20. februar 2024 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Lykling fredag 9. feb 8. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 9. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Brandasund – onsdag 7. feb 6. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Brandasund blir vatnet stengt, 7. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Moster 05.02.2024 2. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, 5. februar 2024 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
 • Stenging – Meling 02.02.2024 1. februar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, 2. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 11:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
 • Stenging – Meling 29. januar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, 1. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Rolvsnes – 25.01.2024 24. januar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Rolvsnes blir vatnet stengt, 25. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Søvollvegen – 23.01.2024 22. januar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Søvollvegen blir vatnet stengt, 23. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Unngå frostskade på vassrøyr 17. januar 2024 - Grunna fleire tilfelle av lekkasje i hus som står tomme, bed BVA alle sjekke sine hus og hytter for å unngå store vasskadar. Ha på litt varme for å unngå frosne røyr og sjekk jamleg slik at det ikkje oppstår skade på hus eller hytte. Røyr bør tømmes og stoppekran være stengt i hus som […]
 • Stenging Hollund torsdag 4. januar 3. januar 2024 - På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 4. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Nytt reinseanlegg i Åreiddalen: 22. desember 2023 - – Blir hjarta i heile vassforsyninga – Dette er eit prosjekt som blir viktig for bømlingane dei neste 50 åra, seier prosjektleiar Odd Petter Habbestad. I Åreiddalen er grunnarbeidet no i full gang for det som skal bli det nye nervesenteret i vassforsyninga vår. Det storstilte prosjektet, som faktisk strekkjer seg heilt frå Ekornsæter i […]
 • God jul og god nyttår! 22. desember 2023 - Med dette bilete frå Åreid, kor me i 2023 har starta ombygging av vassrenseanlegget, ynskjer BVA alle våre kundar og samarbeidspartnarar ei fredelig jul og eit godt nyttår. Ta vare på kvarandre!
 • Vannstenging Grutle tirsdag 19. des 18. desember 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, 19. desember 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Folderøy torsdag 14. des 13. desember 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Folderøy blir vatnet stengt, 14. desember 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Melingsvåg onsdag 13 des. 12. desember 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Melingsvåg blir vatnet stengt, 13. desember 2023 mellom kl. 10:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Gjerdsåsvegen 13. des 12. desember 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Gjerdsåsvegen blir vatnet stengt, 13. desember 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging – Hollund 29.11.2023 28. november 2023 - På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 29. november 2023 mellom kl. 12:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.