Siste nytt

For å halda våre kundar og publikum orienterte når det skjer planlagt stenging eller vedlikehald på vatn- og avløpsnettet, eller uføresette hendingar, så sender me så snart det er mogleg varsel og legg ut driftsmelding her på nettsidene våre.

 • Stenging Lyklingmyra fredag 15. okt 14. oktober 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Lyklingmyra blir vatnet stengt, fr. 15. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Asfaltering veg til Hammaren onsdag 13. okt 12. oktober 2021 - På grunn av arbeid med asfaltering på deler av veg til Hammaren, vil det onsdag 13 oktober bli redusert tilkomst til husa langs vegen. For spørsmål, ta kontakt med Odd Petter Habbestad tlf 41449958.
 • Vannstenging og stengt veg Grutle mandag 11. okt 8. oktober 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Hestanesvegen blir vatnet stengt, mandag 11. okt. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. På grunn av arbeidet med vassledningen vert Hestanesvegen stengt for biltrafikk ved Hestanesvegen 26 i same tidsrom som vannstenging. Me beklagar […]
 • Stenging Grutle torsdag 7. okt 7. oktober 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, torsdag 7. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Folderøy torsdag 7. okt 6. oktober 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Ørevikvegen blir vatnet stengt, torsdag 7. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Søre Eikeland onsdag 6.oktober. 5. oktober 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Søre Eikeland blir vatnet stengt, onsdag 6. okt. 2021 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.
 • Stenging Grutle onsdag 29. sept 28. september 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Grutle blir vatnet stengt, onsdag 29. sep. mellom kl. 10:00 og 11:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Vegstenging Rubbestadneset mandag 27. sept 24. september 2021 - I forbindelse med utbedring av vannledning vil vegen til Heddebakketoppen og Heddebakkestølen bli stengt for biltrafikk mandag 27.09. fra kl 8.30. Veien blir åpna når vasslekasjen er utbedra. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Espevær tirsdag 21. sept 20. september 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, tirsdag 21. sep. mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Bømlahamn torsdag 16. sept 15. september 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Bømlahavn blir vatnet stengt, torsdag 16. sep. 2021 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Kvednavegen mandag 13. sept 10. september 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Kvednavegen blir vatnet stengt, ma. 13. sep. 2021 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene som dette medfører!
 • Ledningsbrudd Furuneset onsdag 8. sept 8. september 2021 - På grunn av ledningsbrudd på Furuneset, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Ledningsbrudd Kulleseid tirsdag 7. sept 7. september 2021 - På grunn av ledningsbrudd på Kulleseid, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Vorland mandag 6.september 3. september 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Vorland blir vatnet stengt mandag 6.september mellom kl 08.30 og 17.00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen på lågast uttak i huset
 • Ledningsbrudd Laurhammar torsdag 26. august 26. august 2021 - På grunn av ledningsbrudd på Laurhammar, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
 • Stenging Åsen onsdag 25. august 24. august 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Åsen blir vatnet stengt, onsdag 25. august mellom kl. 09:00 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Hammaren fredag 20. august 18. august 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Hammaren blir vatnet stengt, fredag 20. aug. mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging tursti Vorland (Kvernavatnet) 13. august 2021 - Turstien til Kvernavatnet (deler av Kyrkjestien) vert stengd frå mandag 16. august 2021 til juni 2022. Dette skjer på grunn av anleggsarbeid med nytt høgdebasseng og ombygging ved Vorland vassrenseanlegg. Entreprenør er Engelsen Anlegg AS. Ved spørsmål, kontakt BVA v/Prosjekt- og driftsleiar Odd Petter Habbestad på tlf.; 41 44 99 58 eller oph@bva.no BVA ber […]
 • Stenging Kallavåg mandag 12. juli 11. juli 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, ma. 12. juli 2021 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
 • Stenging Sønstabø mandag 12. juli 11. juli 2021 - På grunn av arbeid på vassledning på Sønstabø blir vatnet stengt, mandag 12. juli 2021 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklager ulempene dette medfører!