Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023

Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023

På grunn av ledningsbrudd på Bømlahamnvegen , blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023 

Redusert vasstrykk – Bjørnevik 23.03.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Bjørnevik blir det redusert vasstrykk, to. 23. mars 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023

Utspyling på vassnettet – Mosterhamn 14.03.2023

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet avstengd på Mosterhamn ti. 14. mars 2023, kl 23:00 til ons.15. mars. kl. 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Skogadalen 28.02.2023 

Stenging – Skogadalen 28.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Skogadalen blir vatnet stengt, ti. 28. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Skogalivegen 24.02.2023 

Stenging – Skogalivegen 24.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på skogalivegen blir vatnet stengt, fr. 24. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Ledningsbrudd – Sollia 23.02.2023

Ledningsbrudd – Sollia 23.02.2023

På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023

Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023

På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Setramyra 10.02.2023

Stenging – Setramyra 10.02.2023

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, fr. 10. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Setramyra 09.02.2023 

Stenging – Setramyra 09.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på setramyra blir vatnet stengt, to. 9. feb. 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Ramsbråtet 06.02.2023 

Stenging – Ramsbråtet 06.02.2023 

På grunn av arbeid på vassledning på Ramsbråtet blir vatnet stengt, ma. 6. feb. 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir