Vannmålaravlesning

Vannmålaravlesning

Driftsmelding
For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar BVA i bruk SMS-varsling. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfella kor me har registrert ditt nummer eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vår fagsystem som gjer at BVA raskt kan varsle rett person knytta til eigedomar i kommunen. Me varslar eigar og/eller regningsmottaker eller kontaktperson med knytning til eigedomen. Me har moglegheit til å overstyre utsendinga av SMS. Dvs. så vil me for enkelte eigedomar kun sende ut avlesningskort. I tillegg vil det bli sendt ut avlesningskort der kor me ikkje finn mobilnummer. Ved feil.Om du mottar ein sms som du meinar ser sendt til feil nummer, ber me deg om ikkje å svare på denne. I tillegg må…
Les meir
Du bør kunne klare deg sjølv i minst tre døgn!

Du bør kunne klare deg sjølv i minst tre døgn!

Driftsmelding
Har du alt du treng for å klare deg sjølv i minst tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 31. oktober startar ei landsdekkjande kampanjeveke om eigenberedskap.– Målet med Eigenberedskapsveka 2022, som blir gjennomført 31. oktober – 6. november, er å gjere oss betre rusta til å stå imot kriser. Du har truleg allereie mykje av det du treng for å klare deg sjølv i tre dagar, så ofte er det ikkje så mykje som skal til for at du og dine nærmaste blir litt betre førebudde.Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) anbefaler alle husstandar i Noreg å ta nokre enkle grep for å betre eigenberedskapen sin. På sikkerhverdag.no finn du konkrete råd som DSB har utarbeidd for alle innbyggjarar. Her finn du mellom anna døme på ting…
Les meir
Stenging – Mækjebakken 12.10.2022

Stenging – Mækjebakken 12.10.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, on. 12. okt. 2022 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Gilje 06.10.2022

Stenging – Gilje 06.10.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Gilje blir vatnet stengt, to. 6. okt. 2022 mellom kl. 22:00 og 02:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Grindheim 14.09.2022

Stenging – Grindheim 14.09.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Grindheim blir vatnet stengt, on. 14. sep. 2022 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Innvær 13.09.2022

Stenging – Innvær 13.09.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, ti. 13. sep. 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging – Meling 08.09.2022

Stenging – Meling 08.09.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, to. 8. sep. 2022 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir