Stenging – Lykling 18.09.2023

Stenging – Lykling 18.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 18. september 2023 mellom kl. 22:00 og 05:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Lykling 11.09.2023

Stenging – Lykling 11.09.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 11. september 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging – Steinsvåg 07.09.2023

Stenging – Steinsvåg 07.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Steinsvåg blir vatnet stengt, 7. september 2023 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Lykling 07.09.2023

Stenging – Lykling 07.09.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 7. september 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Teigland 25.08.2023

Stenging – Teigland 25.08.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Teigland blir vatnet stengt, 25. august 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Teigland 23.08.2023

Stenging – Teigland 23.08.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Teigland blir vatnet stengt, 23. august 2023 mellom kl. 08:30 og 16:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Urangsvåg torsdag 17. august

Stenging Urangsvåg torsdag 17. august

På grunn av arbeid på vassledning på Urangsvåg blir vatnet stengt, 17. august 2023 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging – Bråtaneset 15.08.23

Stenging – Bråtaneset 15.08.23

På grunn av arbeid på vassledning på Bråtaneset blir vatnet stengt, 15.08.2023 mellom kl. 08:30 og 14:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Kokevarsel – Espevær – Opphører frå 6. august 2023

Kokevarsel – Espevær – Opphører frå 6. august 2023

Oppdatering 06.08.2023: Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Oppdatering 04.08.2023: Kokevarsel sendt ut tidlegare gjeld framleis til opphørsmelding blir sendt ut. På grunn av bakterier i drikkevatnet på Espevær må vatnet kokes til ny melding blir sendt! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir