Vassmålaravlesing

Vassmålaravlesing

Vassmålarkort eller ein sms med påminning om å lesa av målarstanden, vert sendt ut i november månad kvart år.

Etter at melding er sendt ut og ut desember måned, vil det være mogleg å logge på med tilsendt brukarnamn og pinkode.

Her kan du lese av vassmålaren din.

(virker bare under vannmålaroppgjør)

Ønsker å  registrere ei avlesning på vassmålaren utanom vassmålaroppgjeret, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon; Kontakt oss