Vassmålaravlesing

Vassmålaravlesing

Vassmålarkort vert sendt ut i november månad kvart år.

Etter at kortet er sendt ut og ut januar måned, vil det være mogleg å logge på med tilsendt brukarnamn og pinkode.

Her kan du lese av vassmålaren din.

Ønsker å  registrere ei avlesning på vassmålaren utanom vassmålaroppgjeret, ta gjerne kontakt med oss på e-post eller telefon; Kontakt oss