Gravemelding

Gravemelding – elektronisk løysing frå 1.11.21

Gravemelding er ei melding frå BVA med informasjon om kor det ligg leidningar i område der det skal gravast. Frå 1.11.21 tar BVA i bruk ei elektronisk løysing for alle entreprenørar som skal lage ei gravemelding. 

Den elektroniske løysinga heiter Volue (tidlegare Powel) Entreprenørportal.

For å få tilgang til portalen må ein opprette ein egen Entreprenørportal bruker.

Benytt denne registreringssida;

https://tenantmanager.onpowel.com/Registration

Har du brukt løysinga er i andre kommunar kan du bruke same innlogging. Ein må då be om tilgang til Bømlo Vatn og Avløp. Inne i portalen kan ein opprette fleire brukarar i same bedrift.

Ved spørsmål til løysinga kan ein kontakte BVA på tlf.: 53 42 88 40 eller post@bva.no