Vert du oppgitt når BVA igjen sender ut melding om ‘’Forbud mot hagevatning’’?

Vert du oppgitt når BVA igjen sender ut melding om ‘’Forbud mot hagevatning’’?

BVA er ofte på denne tida av året ute med varsel om vatningsforbod. Av og til kan det være vanskeleg å forstå kvifor forbodet er her. Vassmagasina er fulle og det er meir enn nok vatn! Å spare på det verdifulle vatnet er generelt sett et godt råd. Ekstra viktig er det i tørkeperiodar med lite nedbør og kor det er stor fare for skog- og lyngbrannar.  Fleire kommunar, også her på Bømlo, og vassbehandlingsanlegg opplever nå at det er krevande å sikre nok vann til de viktigste tingene i livene våre – som til drikke, matlaging, personlig hygiene, toalettspyling…
Les meir
Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Vatn er vår viktigaste ressurs, vårt viktigaste næringsmiddel og kjelda til alt liv – både i lokalsamfunna våre her i Noreg og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i kvar celle i kroppane våre også.  Sjølv om vi her i Norge er velsigna med gode og rikelege kjelder av vatn, har også vi fått merke at reint vatn og leveringssikkerheit ikkje er sjølvsagt. Klimaendringar, med både økt ekstrem nedbør og lengre periodar med tørke, gjer det nødvendig å ta grep for å sikre gode tenester med vatn.  Dette kostar både tid og pengar, stiller krav til ny kompetanse, nye…
Les meir
Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Det er mest ikkje grenser for kva ein kan finna i avløpet. Det skaper utfordringar på fleire måtar, fortel driftsoperatør Svein Arild Madsen i BVA. Gjengangarane er bind, truser, vaskefiller, bleier, våtserviettar, hår, bomullspinnar og anna som ved tankeløyse eller uhell har hamna i do, fortel Madsen. Me er med på ein rundtur til nokre av kloakkpumpestasjonane til BVAilag med Madsen og kollega Ove André Vedøy. Når uønska ting kjem i avløpssystemet kan det bli liggande i røyrane og bygga seg opp ilag med feitt og anna som klebar seg til. Til slutt vil det tetta røyret eller komma fram…
Les meir
Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Oppdatering onsdag 21. april 2021: Prosjektet ved Hamren er godt igang, bare sjå på disse fine bileta: Her er arbeidsgjengen repr ved Steinar Hallaraker (BVA), Frode Tislevoll, Arne Mork og Sander Nesbø (alle Engevik & Tislevoll) Oppdatert informasjon torsdag 11.mars 2021: Prosjektet ved høydebassenget på Hamren er komt godt i gang, og vedlagt er nokre bilder frå arbeidet sålangt.   BVA skal bygge nytt ventilkammer ved Hamren høgdebasseng (HB) og anlegga nye tilførsels- og avløpsleidningar mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i Sør.  I tillegg skal deler av leidningsnettet frå reservekjelde Haldorsvatnet skiftast ut.  Hamren HB er et svært viktig ledd i vassforsyninga til Bremnesområdet og må derfor være i drift gjennom heile byggeperioden. Ny tursti kjem det også på deler av trasen ca. 500…
Les meir
Kunnskap til barna

Kunnskap til barna

Førskulelærar Anita Helle ved Espira Finnås barnehage i samtale med Liam og dei andre om det som skjer når me trekker i snora på do. BVA har laga undervisnings­opplegg for barnehagane på Bømlo. Det er laga i samanband med FN si markering av verdas toalettdag og er retta mot born som går siste året i barnehagen. — Me ønskjer å starta tidleg, og på ein kjekk måte. Barna er framtida. For oss er det viktig at dei allereie no får gode haldningar til forureining av naturen og blir medvitne på korleis avløp og vassforsyning virkar, seier dagleg leiar i BVA,…
Les meir
Martin brenn for eit reinare hav!

Martin brenn for eit reinare hav!

Martin Alvsvåg vaks opp på Rubbestadneset, no brenn han for oppsamling av plast og opprydding av dei viktige elvane i verda. Her framfor ein enorm avfallshaug i Vietnam i 2019. Martin Alvsvåg vaks opp i Rubben og fiska pale frå eigen robåt allereie som 6-7 åring. Det han hausta frå havet selde han til naboen. No arbeider han i Sjømannskyrkja og har ved sida av jobben grunnlagt Rivers.Global - ein organisasjon som arbeider for eit reinare hav.— Det gjekk opp for meg då eg leste meg opp på dette med plast i havet, at elvane i verda spelar ei nøkkelrolle…
Les meir
Endeleg kan me snakka om…

Endeleg kan me snakka om…

Mykje kjekt i Vassbjørn sin røyrkoffert; hugsespel, Roar Røyr-byggesett , do-inspektør­hefte og anna! - Her prøver dei Vassbjørn sitt røyrspel. Mange gongar plumpar det ut ord me ikkje «har lov å seia», sånn som tiss, bæsj og sånn. No skal me faktisk bruka nettopp dei orda!Me er på besøk i Espira Finnås.Dei skal prøva ut det pedagogiske informasjonsmateriellet frå BVA om avløp. Vassbjørn sin røyrkoffert innheld ei rekke hjelpemiddel for å setja lys på kva som skjer i avløpet når me trekkjer i snora på do. Det er tilpassa dei eldste i barnehagen. Godt mottattMe blir godt mottat i barnehagen…
Les meir
Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Fleire ting ligg til rette for å nytta Haldors­vatnet og Hamren i naudvatn-ordninga i kommunen vår. Kva skjer om vatnet i eit heilt område blir borte, eller ikkje kan brukast? - Det er det naudvatn-prosjektet me skal i gong med over nyttår handlar om. — Når vatn i eit av våre forsyningsområde fell bort eller ikkje kan brukast, må me ha eit alternativ som fungerer, fortel Odd Petter Habbestad, drifts- og prosjektleiar i BVA. — Det er strenge forskrifter for korleis dette skal gjerast, det skal mellom anna vera eit heilt uavhengig system som ikkje er i bruk utanom i…
Les meir
Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Våre vener småfuglane kan også feira jul med ekstra god julemat dersom du blandar matfeittet saman med frø, gryn og nøter og legg det ut! Me kan vel trygt slå fast at det blir ei annleis jul i år. Lite er vel meir tradisjonstungt enn jule- og nyårsfeiringane her i Noreg. 2020 skal også avsluttast på tradisjonelt vis, men i år blir det med pålagde og tilrådde restriksjonar. Nesten ingenting slår den gode kjensla av lukta frå pinnekjøt og ribbe. Det kan me heldigvis oppleva også denne jula, og me får håpa at det blir høve til å møtast med…
Les meir
Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Det er investert i topp teknologi og gode produksjonsanlegg i BVA. Her ser me inn i anlegget i Åreiddalen. NRK skreiv allereie før kommunevalet i 2019 at prislappen for etterslepet av vatn- og avløpsanlegga i Noreg vart på svimlande 390 milliard kroner. - Korleis står det til i Bømlo, undrar me… — For å forstå situasjonen i Bømlo må me sjå tilbake på det som har skjedd tidlegare, kan dagleg leiar i BVA, Audun Halleraker, fortelja. Historia i BømloDet var over tretti private vassverk på Bømlo, og dei var bygde med ein enorm dugnads­innsats. Det har vore eit uvurderleg grunnlag…
Les meir