Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Artiklar
Det er mest ikkje grenser for kva ein kan finna i avløpet. Det skaper utfordringar på fleire måtar, fortel driftsoperatør Svein Arild Madsen i BVA. Gjengangarane er bind, truser, vaskefiller, bleier, våtserviettar, hår, bomullspinnar og anna som ved tankeløyse eller uhell har hamna i do, fortel Madsen. Me er med på ein rundtur til nokre av kloakkpumpestasjonane til BVAilag med Madsen og kollega Ove André Vedøy. Når uønska ting kjem i avløpssystemet kan det bli liggande i røyrane og bygga seg opp ilag med feitt og anna som klebar seg til. Til slutt vil det tetta røyret eller komma fram til ei pumpe som blir stoppa av den seige klumpen, seier Madsen. Då må me til å opna opp og reinska pumpa. Det tar tid og kan i verste fall…
Les meir
Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Artiklar
Oppdatering onsdag 21. april 2021: Prosjektet ved Hamren er godt igang, bare sjå på disse fine bileta: Her er arbeidsgjengen repr ved Steinar Hallaraker (BVA), Frode Tislevoll, Arne Mork og Sander Nesbø (alle Engevik & Tislevoll) Oppdatert informasjon torsdag 11.mars 2021: Prosjektet ved høydebassenget på Hamren er komt godt i gang, og vedlagt er nokre bilder frå arbeidet sålangt.   BVA skal bygge nytt ventilkammer ved Hamren høgdebasseng (HB) og anlegga nye tilførsels- og avløpsleidningar mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i Sør.  I tillegg skal deler av leidningsnettet frå reservekjelde Haldorsvatnet skiftast ut.  Hamren HB er et svært viktig ledd i vassforsyninga til Bremnesområdet og må derfor være i drift gjennom heile byggeperioden. Ny tursti kjem det også på deler av trasen ca. 500 meter.  Dette er eit av dei største prosjekta til i BVA sin historie.   Her er det store dimansjoner, kontrollør frå BVA v/Steinar Halleraker viser nye DN 300 ventilkryss til kummer.  Formann Arne Mork og anleggsleder Frode Tislevoll frå Engevik og Tislevoll   Informasjon oppstart…
Les meir
Kunnskap til barna

Kunnskap til barna

Artiklar
Førskulelærar Anita Helle ved Espira Finnås barnehage i samtale med Liam og dei andre om det som skjer når me trekker i snora på do. BVA har laga undervisnings­opplegg for barnehagane på Bømlo. Det er laga i samanband med FN si markering av verdas toalettdag og er retta mot born som går siste året i barnehagen. — Me ønskjer å starta tidleg, og på ein kjekk måte. Barna er framtida. For oss er det viktig at dei allereie no får gode haldningar til forureining av naturen og blir medvitne på korleis avløp og vassforsyning virkar, seier dagleg leiar i BVA, Audun Halleraker. Så kan me etter kvart bygga på dette grunnlaget når me seinare informerer. Me vil gjerne at neste generasjon forstår både praktiske og økonomiske sider av arbeidet med…
Les meir
Martin brenn for eit reinare hav!

Martin brenn for eit reinare hav!

Artiklar
Martin Alvsvåg vaks opp på Rubbestadneset, no brenn han for oppsamling av plast og opprydding av dei viktige elvane i verda. Her framfor ein enorm avfallshaug i Vietnam i 2019. Martin Alvsvåg vaks opp i Rubben og fiska pale frå eigen robåt allereie som 6-7 åring. Det han hausta frå havet selde han til naboen. No arbeider han i Sjømannskyrkja og har ved sida av jobben grunnlagt Rivers.Global - ein organisasjon som arbeider for eit reinare hav.— Det gjekk opp for meg då eg leste meg opp på dette med plast i havet, at elvane i verda spelar ei nøkkelrolle i kampen for mindre plast i havet, fortel Martin Alvsvåg.— Det er elvane som fører med seg mestedelen av plasten som endar opp i havet. Dersom me ønskjer eit reinare…
Les meir
Endeleg kan me snakka om…

Endeleg kan me snakka om…

Artiklar
Mykje kjekt i Vassbjørn sin røyrkoffert; hugsespel, Roar Røyr-byggesett , do-inspektør­hefte og anna! - Her prøver dei Vassbjørn sitt røyrspel. Mange gongar plumpar det ut ord me ikkje «har lov å seia», sånn som tiss, bæsj og sånn. No skal me faktisk bruka nettopp dei orda!Me er på besøk i Espira Finnås.Dei skal prøva ut det pedagogiske informasjonsmateriellet frå BVA om avløp. Vassbjørn sin røyrkoffert innheld ei rekke hjelpemiddel for å setja lys på kva som skjer i avløpet når me trekkjer i snora på do. Det er tilpassa dei eldste i barnehagen. Godt mottattMe blir godt mottat i barnehagen på Finnås av Anita og Malin. Det har vore trekning om kven av barna som skulle få vera med å sjå opplegget først av alle førskulebarn på heile Bømlo! -…
Les meir
Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Artiklar
Fleire ting ligg til rette for å nytta Haldors­vatnet og Hamren i naudvatn-ordninga i kommunen vår. Kva skjer om vatnet i eit heilt område blir borte, eller ikkje kan brukast? - Det er det naudvatn-prosjektet me skal i gong med over nyttår handlar om. — Når vatn i eit av våre forsyningsområde fell bort eller ikkje kan brukast, må me ha eit alternativ som fungerer, fortel Odd Petter Habbestad, drifts- og prosjektleiar i BVA. — Det er strenge forskrifter for korleis dette skal gjerast, det skal mellom anna vera eit heilt uavhengig system som ikkje er i bruk utanom i naudsituasjonen. Interkommunalt samarbeid— Me skal kunna ha på plass naudvatn kort tid etter at ei hending har inntruffe, seier Habbestad. — Utstyr for slik beredskap er kostbart og difor er…
Les meir
Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Kor blei det av matfeittet?Fuglane veit!

Artiklar
Våre vener småfuglane kan også feira jul med ekstra god julemat dersom du blandar matfeittet saman med frø, gryn og nøter og legg det ut! Me kan vel trygt slå fast at det blir ei annleis jul i år. Lite er vel meir tradisjonstungt enn jule- og nyårsfeiringane her i Noreg. 2020 skal også avsluttast på tradisjonelt vis, men i år blir det med pålagde og tilrådde restriksjonar. Nesten ingenting slår den gode kjensla av lukta frå pinnekjøt og ribbe. Det kan me heldigvis oppleva også denne jula, og me får håpa at det blir høve til å møtast med våre næraste til god mat og drikke. - Og kjenna på det gode me har ilag. Det skumle matfeittetDei himmelske julemiddagane har ofte ekstra feite restar. Har du tenkt over…
Les meir
Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Etterslep i vatn- og avløps-Noreg

Artiklar
Det er investert i topp teknologi og gode produksjonsanlegg i BVA. Her ser me inn i anlegget i Åreiddalen. NRK skreiv allereie før kommunevalet i 2019 at prislappen for etterslepet av vatn- og avløpsanlegga i Noreg vart på svimlande 390 milliard kroner. - Korleis står det til i Bømlo, undrar me… — For å forstå situasjonen i Bømlo må me sjå tilbake på det som har skjedd tidlegare, kan dagleg leiar i BVA, Audun Halleraker, fortelja. Historia i BømloDet var over tretti private vassverk på Bømlo, og dei var bygde med ein enorm dugnads­innsats. Det har vore eit uvurderleg grunnlag både praktisk og økonomisk for det som i dag er BVA. Dersom ein skulle bygd ut det som var på plass då først Bømlo kommune, og seinare BVA, i si…
Les meir
God natt, sov godt, me spyler røyra imens!

God natt, sov godt, me spyler røyra imens!

Artiklar
Jan Roar Grutle og Trond Åsmund Sandnes har rigga alt klart for pigging, ventar berre på at dei to i andre enden skal stenga av alle forgreiningar og gjera klar til å kjøra piggane gjennom. Det er mørkt, klokka har passert 23.00 og dei fleste av oss er på veg i seng. - Det skin eit lys i mørkret ein stad på Svortland, og me skimtar ei kvit vogn med open dør. I det me kjem bort ser me to BVA-karar i sving inni og utanfor vogna. — Drikkevatnet som går gjennom røyrane våre er reint. Likevel avleirar det seg over tid litt belegg på innsida, og det fjernar me frå tid til anna, forklarar Jan Roar Grutle. Han er i ferd med å «lada» det mange kallar «pluggar» inn…
Les meir
Visste du at:

Visste du at:

Artiklar
Vatn er vårt viktigaste nærings­middel. Utan mat kan me overleva i fleire veker. - Utan vann kan me berre overleva nokre få døger. Ein vaksen person treng frå 2–2,5 liter vatn kvar dag. Me får omtrent ein liter frå maten me et. Me bør difor drikka 1–1,5 liter vatn om dagen. Me kjenner at me er tørste når me manglar omtrent ein liter. - Det er berre fint å drikka vatn før me blir tørste. Barn har større fordamping enn vaksne, i høve til størrelsen. Gamle folk har dårlegare evne til å føla at dei er tørste. Barn og gamle kan gløyma å drikka. Dei kan bli trøtte, få hoveverk og mista matlysta. Slike plager kan forresten alle få, hvis dei manglar vatn. Hos vaksne menneske består kroppen av omtrent…
Les meir