Verdens vassdag: Vatn for fred

Verdens vassdag: Vatn for fred

Verdens vassdag markeres årlig den 22. mars for å setje fokus på hvor viktig vatn er i våre liv, og for å auke kunnskapen om tilgang til vatn i verda. Tema for årets markering er vatnets betydning for fred og samarbeid.  Vatn kan både skape fred eller utløse konflikt. Mangel på vatn og forurensning kan forverre eksisterende spenningar, både lokalt og mellom nasjonar. Me ser også eksempel på at vatn vert brukt som våpen i konfliktar, der sivil infrastruktur for vatn vert angrepet som eit klart brudd på internasjonal humanitær lov.  Mer enn 3 milliarder mennesker over heile verda er avhengige…
Les meir

Unngå frostskade på vassrøyr

Grunna fleire tilfelle av lekkasje i hus som står tomme, bed BVA alle sjekke sine hus og hytter for å unngå store vasskadar. Ha på litt varme for å unngå frosne røyr og sjekk jamleg slik at det ikkje oppstår skade på hus eller hytte. Røyr bør tømmes og stoppekran være stengt i hus som skal stå tomme om vinteren.
Les meir
Nytt reinseanlegg i Åreiddalen:

Nytt reinseanlegg i Åreiddalen:

– Blir hjarta i heile vassforsyninga – Dette er eit prosjekt som blir viktig for bømlingane dei neste 50 åra, seier prosjektleiar Odd Petter Habbestad. I Åreiddalen er grunnarbeidet no i full gang for det som skal bli det nye nervesenteret i vassforsyninga vår. Det storstilte prosjektet, som faktisk strekkjer seg heilt frå Ekornsæter i nord til Langevåg i sør, representerer ein solid milepåle for Bømlo vatn og avløp (BVA). Med ein total prislapp på 180 til 200 millionar kroner, er dette den desidert største utbygginga selskapet nokon gong har gitt seg i kast med. I grove trekk omfattar storsatsinga…
Les meir
Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Vatn er vår viktigaste ressurs, vårt viktigaste næringsmiddel og kjelda til alt liv – både i lokalsamfunna våre her i Noreg og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i kvar celle i kroppane våre også.  Sjølv om vi her i Norge er velsigna med gode og rikelege kjelder av vatn, har også vi fått merke at reint vatn og leveringssikkerheit ikkje er sjølvsagt. Klimaendringar, med både økt ekstrem nedbør og lengre periodar med tørke, gjer det nødvendig å ta grep for å sikre gode tenester med vatn.  Dette kostar både tid og pengar, stiller krav til ny kompetanse, nye…
Les meir
Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Truser og mobiltelefonar i do – hallo?

Det er mest ikkje grenser for kva ein kan finna i avløpet. Det skaper utfordringar på fleire måtar, fortel driftsoperatør Svein Arild Madsen i BVA. Gjengangarane er bind, truser, vaskefiller, bleier, våtserviettar, hår, bomullspinnar og anna som ved tankeløyse eller uhell har hamna i do, fortel Madsen. Me er med på ein rundtur til nokre av kloakkpumpestasjonane til BVAilag med Madsen og kollega Ove André Vedøy. Når uønska ting kjem i avløpssystemet kan det bli liggande i røyrane og bygga seg opp ilag med feitt og anna som klebar seg til. Til slutt vil det tetta røyret eller komma fram…
Les meir
Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Oppdatering onsdag 21. april 2021: Prosjektet ved Hamren er godt igang, bare sjå på disse fine bileta: Her er arbeidsgjengen repr ved Steinar Hallaraker (BVA), Frode Tislevoll, Arne Mork og Sander Nesbø (alle Engevik & Tislevoll) Oppdatert informasjon torsdag 11.mars 2021: Prosjektet ved høydebassenget på Hamren er komt godt i gang, og vedlagt er nokre bilder frå arbeidet sålangt.   BVA skal bygge nytt ventilkammer ved Hamren høgdebasseng (HB) og anlegga nye tilførsels- og avløpsleidningar mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i Sør.  I tillegg skal deler av leidningsnettet frå reservekjelde Haldorsvatnet skiftast ut.  Hamren HB er et svært viktig ledd i vassforsyninga til Bremnesområdet og må derfor være i drift gjennom heile byggeperioden. Ny tursti kjem det også på deler av trasen ca. 500…
Les meir
Kunnskap til barna

Kunnskap til barna

Førskulelærar Anita Helle ved Espira Finnås barnehage i samtale med Liam og dei andre om det som skjer når me trekker i snora på do. BVA har laga undervisnings­opplegg for barnehagane på Bømlo. Det er laga i samanband med FN si markering av verdas toalettdag og er retta mot born som går siste året i barnehagen. — Me ønskjer å starta tidleg, og på ein kjekk måte. Barna er framtida. For oss er det viktig at dei allereie no får gode haldningar til forureining av naturen og blir medvitne på korleis avløp og vassforsyning virkar, seier dagleg leiar i BVA,…
Les meir
Martin brenn for eit reinare hav!

Martin brenn for eit reinare hav!

Martin Alvsvåg vaks opp på Rubbestadneset, no brenn han for oppsamling av plast og opprydding av dei viktige elvane i verda. Her framfor ein enorm avfallshaug i Vietnam i 2019. Martin Alvsvåg vaks opp i Rubben og fiska pale frå eigen robåt allereie som 6-7 åring. Det han hausta frå havet selde han til naboen. No arbeider han i Sjømannskyrkja og har ved sida av jobben grunnlagt Rivers.Global - ein organisasjon som arbeider for eit reinare hav.— Det gjekk opp for meg då eg leste meg opp på dette med plast i havet, at elvane i verda spelar ei nøkkelrolle…
Les meir
Endeleg kan me snakka om…

Endeleg kan me snakka om…

Mykje kjekt i Vassbjørn sin røyrkoffert; hugsespel, Roar Røyr-byggesett , do-inspektør­hefte og anna! - Her prøver dei Vassbjørn sitt røyrspel. Mange gongar plumpar det ut ord me ikkje «har lov å seia», sånn som tiss, bæsj og sånn. No skal me faktisk bruka nettopp dei orda!Me er på besøk i Espira Finnås.Dei skal prøva ut det pedagogiske informasjonsmateriellet frå BVA om avløp. Vassbjørn sin røyrkoffert innheld ei rekke hjelpemiddel for å setja lys på kva som skjer i avløpet når me trekkjer i snora på do. Det er tilpassa dei eldste i barnehagen. Godt mottattMe blir godt mottat i barnehagen…
Les meir
Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Naudvatn, plan for uføresette hendingar

Fleire ting ligg til rette for å nytta Haldors­vatnet og Hamren i naudvatn-ordninga i kommunen vår. Kva skjer om vatnet i eit heilt område blir borte, eller ikkje kan brukast? - Det er det naudvatn-prosjektet me skal i gong med over nyttår handlar om. — Når vatn i eit av våre forsyningsområde fell bort eller ikkje kan brukast, må me ha eit alternativ som fungerer, fortel Odd Petter Habbestad, drifts- og prosjektleiar i BVA. — Det er strenge forskrifter for korleis dette skal gjerast, det skal mellom anna vera eit heilt uavhengig system som ikkje er i bruk utanom i…
Les meir