Innlegg:

Vert du oppgitt når BVA igjen sender ut melding om ‘’Forbud mot hagevatning’’?

BVA er ofte på denne tida av året ute med varsel om vatningsforbod.

Av og til kan det være vanskeleg å forstå kvifor forbodet er her. Vassmagasina er fulle og det er meir enn nok vatn!

Å spare på det verdifulle vatnet er generelt sett et godt råd. Ekstra viktig er det i tørkeperiodar med lite nedbør og kor det er stor fare for skog- og lyngbrannar. 

Fleire kommunar, også her på Bømlo, og vassbehandlingsanlegg opplever nå at det er krevande å sikre nok vann til de viktigste tingene i livene våre – som til drikke, matlaging, personlig hygiene, toalettspyling og renhold.

1000 liter i timen

En hageslange kan bruke så mye som 1000 liter vann i timen. Det tilsvara døgnforbruket til en husstand med 6 personar.

Når mange bruker mykje vatn samtidig utfordrar det kapasiteten på leidningsnettet som frakter vatnet frå vassbehandlingsanlegga og ut til bustadane, fritidsbustadar,  samfunnsinstitusjonar og næringsliv. Så sjølv om vasskjeldene har mykje vatn, kan det bli lite vatn og lavt trykk ute i leidningsnettet om mange vatnar plen eller blomar ved hjelp av hageslangen eller vasspreiaren på same tid. Og skulle det da oppstå en brann i nabolaget kan brannvesenet rett og slett få for lite vann til sløkkingsarbeidet. 

Når forbruket er større enn det me klarer å produsere så vil vatnet til bruk både for industrien og brannberedskap forsvinne. Av den grunn må me i BVA gå ut med vatningsforbod.

Det er derfor det er lurt å følgje meldinga som me sender ut, når me ber om å prioritere bruken av vatn, f.eks. å la være å vatne plenen. 

Og høyrer eller ser du brannutrykking så er det en god regel å bruke så lite vann som mogleg!

Gode råd om hagevatning

  • Pass på at utendørs kraner ikke står og lekker
  • Prioriter planter og blomster framfor plenen.
  • Ta vare på regnvannet i f.eks. en tønne og bruk det i hagen, led takvannet ut til planter og blomsterbed
  • Vann om kvelden så slipper du at vannet fordamper før hagen får nytte av det
  • Plenen tåler litt tørke. Ikke klipp plenen for kort i tørre perioder

Nokre enkle, generelle råd om korleis ein kan spare på vatnet:

  • Monter sparedusj, og ta heller flere kjappe dusjer enn å fylle badekaret
  • Oppvaskmaskin bruker mindre vann enn å ta oppvasken for hand, men fyll gjerne opp både oppvaskmaskin og vaskemaskin før du setter den på
  • Ikkje la vatnet renne mens du pussar tennene
  • Fiks dryppende vasskraner! Susing i kraner eller toalett, eller kondens på vassrørene i kjelleren når ingen bruker vann i huset, er tegn på at noe er galt og bør undersøkes

Tusen takk til alle våre kundar som tar omsyn til vatningsforbudet!

Til slutt ønsker me alle ei fin 17 mai og pinsehelg i finaveret!

Ta vare på kvarandre, og husk å drikke nok deilig, friskt vann i sommarvarmen! Det er både lov og lurt 😊

Related Posts