Innlegg:

Unngå frostskade på vassrøyr

Grunna fleire tilfelle av lekkasje i hus som står tomme, bed BVA alle sjekke sine hus og hytter for å unngå store vasskadar. Ha på litt varme for å unngå frosne røyr og sjekk jamleg slik at det ikkje oppstår skade på hus eller hytte. Røyr bør tømmes og stoppekran være stengt i hus som skal stå tomme om vinteren.

Related Posts