VA-norm Sunnhordland, Haugalandet og Hardanger

Sunnhordland, Haugalandet og Hardanger har gått saman om å utarbeide ei felles kommunalteknisk VA norm.

Arbeidet har skjedd i regi av Vann Vest. VA norma representerer førehandsgodkjente løysingar på korleis VA- anlegga skal utformast

Det er eige kumskjema for BVA, det finn du her: A5-B Kumskjema BVA

VA-norma kan du finne her; https://www.va-norm.no/bomlo