Ønskjer ikkje papirkopi

Har du AvtaleGiro, men ønskjer ikkje kvittering av det som er trekt?

Send oss ein e-post til post@bva.no med informasjon om kundenr og navn, så sender me deg ikkje lengre kvittering i posten.

Ta kontakt med oss om du lurer på noko. Me vil gjerne hjelpa deg!
E-post: post@bva.no | Telefon: 53 42 88 40 | Facebook/Messenger: facebook.com/bomlavatn