E-faktura

Frå 1.12.21 vil heile landet innføre eFaktura 2.0. Dette er nasjonale retningslinjer som gjer at man mottar e-faktura frå alle leverandørar som tilbyr dette. For aktivere denne må man i nettbanken velge ‘’Ja takk til alle’’.

Endringa frå eFaktura 1.0 er at man tidlegare måtte inngå e-faktura med kvar enkelt bedrift man ville inngå e-faktura avtale med.

Kort fortalt vil dette medføre at e-faktura går direkte til den som er fakturamottakar, så sant du har valgt ‘’Ja takk til alle’’. Velge du å trekke ditt samtykke til ‘’Ja, takk til alle’’ etter 1.12.21 vil du ikkje motta e-faktura frå nokon bedrifter.

E-faktura-løsningen 2.0 krever at vi har tilstrekkelig informasjon om deg for å sikkert kunne identifisere deg i e-faktura-registeret. I de tilfellene kor du ikkje får e-faktura som ønska, har me ikkje eit sikkert treff på deg som mottaker, og vi ber derfor om å få tilsendt ytterligere kontaktinfo slik at vi kan igjen levere e-faktura til deg.

I slike tilfelle ber me om at du sender din e-postadresse, mobilnummer, kundenummer og navn til post@bva.no

E-postadressen og mobilnummeret bør være det samme som er registrert i din nettbank.

Me vil også opplyse om at ved leigeforhold, der me pr. i dag har lagt inn c/o adresse vil det ikkje lengre vera mogleg å motta e-faktura. Dette fordi det banken ikkje finn tilstrekkeleg informasjon om e-fakturamottakar.

For meir informasjon les her

Har du spørsmål kontakt oss gjerne på tlf: 53 42 88 40 eller e-post; post@bva.no