Hovudplan for vatn og avløp

Pumpestasjon ved Brubakken (Innvær/Rubbestadneset). Foto: Vegard Røssland

Kommunestyret vedtok i desember 2015 ein hovudplan for vatn og avløp som gjeld for perioden 2016-2045. I denne ligg behov for framtidig utbygging, prioriteringslister og utbyggingstakt.