Lover og forskrifter

Lover og forskrifter

Våre mynde stiller strenge krav til produksjon av vatn. Under kan du sjå kva som er dei viktigaste lovene og forskriftene som BVA har innretta si drift i høve til: