Kontakt oss

Bømlo Vatn og Avløpsselskap held til i Hollundsdalen 21. Der har me kontor, verkstad og lager. Du er hjarteleg velkomen innom dersom du har spørsmål eller ting du vil drøfta med oss.

Du når oss også på telefon 53 42 88 40 mellom 07.00 og 15.00 på kvardagar.
Dersom det oppstår situasjonar der me må varslast kan du ringa vår vakttelefon 53 42 88 45. Me kan også nåast ved at du sender e-post til post@bva.no eller fyller inn i skjemaet under og sender det til oss.

Dersom du veit kven du vil kontakta, finn du kontaktinformasjon her:

Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Steinar Halleraker
Kontrollør
sh@bva.no
48 11 85 45

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Morten Andreassen
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Thor Audun Larsen
Driftsoperatør

Tilsett
Svein Arild Madsen
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot


Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Steinar Halleraker
Kontrollør
sh@bva.no
48 11 85 45

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Morten Andreassen
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Thor Audun Larsen
Driftsoperatør

Tilsett
Svein Arild Madsen
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot


Tilsett
Audun Halleraker
Dagleg leiar
ah@bva.no
48 95 02 80

Tilsett
Jorunn A. Habbestad
Kontorleiar
jh@bva.no
48 23 02 33

Tilsett
Odd Petter Habbestad
Drifts- / prosjektleiar
oph@bva.no
41 44 99 58

Tilsett
Jarle Andreassen
Driftsleiar
ja@bva.no
41 44 99 56

Tilsett
Elise H. Halleraker
Sekretær
ehh@bva.no
97 11 95 32

Tilsett
Steinar Halleraker
Kontrollør
sh@bva.no
48 11 85 45

Tilsett
Alf Helge Sørenes
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Marvin Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Roar Grutle
Driftsoperatør

Tilsett
Morten Andreassen
Driftsoperatør

Tilsett
Nils Ragnar Vika
Driftsoperatør

Tilsett
Jan Ottar Hope
Driftsoperatør

Tilsett
Trond Åsmund Sandnes
Driftsoperatør

Tilsett
Tor Eivind Gilje
Driftsoperatør

Tilsett
Thor Audun Larsen
Driftsoperatør

Tilsett
Svein Arild Madsen
Driftsoperatør

Tilsett
Ove Andre Vedøy
Driftsoperatør

Tilsett
Vassbjørn
Maskot

Kontaktskjema: