Varsling

Telefonvarsling

BVA ønskjer å varsle våre kundar om hendingar som kan skje, til dømes vannlekkasje og vannstenging. For å varsle brukar me hovedsakleg sms og talemelding, i tillegg til heimeside og Facebook.

Kontaktinformasjonen som me brukar blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

Før DIFI vart tatt i bruk hadde BVA samarbeid med Servicevarsling.no. Denne kanalen for varsling har me fortsatt, men DIFI er førstevalg. Servicevarsling.no er ein innbyggjarportal som varslar på telefon dersom det er stenging av vatn, straumstans, feiing og brøyting m.m. som påverkar din kvardag. Informasjon på Servicevarsling.no kan ein endra ved melda seg på varsling via telefon/sms ved å følgja rettleiinga på «servicevarsling.no».