Varsling

Telefonvarsling

BVA ønskjer å varsle våre kundar om hendingar som kan skje, til dømes vannlekkasje og vannstenging. For å varsle brukar me hovedsakleg sms og talemelding, i tillegg til heimeside og Facebook.

Kontaktinformasjonen som me brukar blir hentet fra Kontakt- og reservasjonsregisteret til Difi. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret, https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

For de som ikkje har registrert seg på DIFI er det mogleg å registrere seg på Varslemeg.no.

Varslemeg.no (https://varslemeg.no) vil erstatte tidligere servicevarsling.no.

Dette betyr for våre kundar at all kontaktinformasjon i servicevarsling.no vil flyttes over til varselmeg.no som driftes av FramWeb AS. Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som er registrert som skjult forblir også hemmelig i overgangen.
Innlagte data kan slettes til einkvar tid, men da vil BVA ikke lengre være i stand til å sende ut
varslingar.