Registrering vassmålar

BVA har frå 2023 satt i gang arbeidet med å forenkle innhenting av avlesingsdata frå vassmålarane våre.

Me har tatt i bruk fjernavleste vassmålarar frå Kamstrup, og frå mars månad er stort sett alle vassmålarar som er utlevert av typen fjernavleste vassmålarar. Vassmålarane frå Kamstrup ser slik ut;

Vassmålar frå Kamstrup

Disse smarte vassmålerne sender data om vassforbruket til vårt avlesningsutstyr via radiokommunikasjon i en drive-by løysing. Dataene skal kun brukes til fakturering av vassforbruk. Dataene blir ikkje brukt til å kartlegge informasjon om enkeltindivider. Med disse vassmålarane er me ikkje avhengig av at kunden les av vassmålaren og melder målarstanden manuelt in til BVA.

Vassmålarar er BVA sin eigedom og skal skiftes ut etter ein periode. Ved demontering skal vassmålaren leverast tilbake til BVA. For å forenkle dette arbeidet skal vassmålarar monteres i konsoll. Ved henting av vassmålar hos BVA vert konsoll utlevert saman med vassmålaren. Konsoll skal brukes ved alle monteringar av nye vassmålarar, også i gamle bygg.

Konsoll for montering av vassmålar

Informasjon om korleis vassmålarar skal monteres finnes i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser;

2.6 Vannmålere

Hovedvannmåler plasseres frostfritt på et lett tilgjengelig sted for avlesing. Den skal monteres foran første avstikker og ved innvendig hovedstengeventil. Vannmåler monteres i konsoll. Vannmåler tillates ikke anbrakt i stakekum. På hver side av vannmåleren skal det monteres en stengeventil med samme dimensjon som ledningen. Vannmåleren må være lett utskiftbar. Utvendig vannmålerkum skal være minst 1000 mm i diameter. Bunnen skal støpes med fall mot sluk med tilbakeslagsordning. Vannmålerne må monteres frostfritt.

Ny rutine søknad og registrering av montert vassmålar:

Gamalt skjema på heimeside for å registrere nye vassmålarar utgår frå d.d.

Ny rutine for vassmålar i Entreprenørportalen;

  • Bruk ‘’ Ny søknad/melding om vann- og avløpsarbeid’’, deretter ‘’Søknad om vann- og avløpsarbeid’’. Dette blir søknad om vassmålar som ein sender inn i forkant av monteringa (bestilling av vassmålar)
  • Vassmålar hentes hos BVA som tidligere. Godkjent søknad må foreligge før vassmålar utleveres.
  • Etter montering skal det søkes om ferdigmelding i Entreprenørportalen. Her registrerer ein informasjon om vassmålar, saman  med bilde;
  1. Bilde av monteringa av vassmålaren i konsoll
  2. Bilde av vannmålare kor serienummer er tydelig
  • Velg fullfør til slutt.

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på tlf 53 42 88 40, eller post@bva.no