Innlegg:

Stenging – Mosterhamn 24. april 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, 24. april 2024 mellom kl. 21:00 og 05:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts