Innlegg:

Rehabilitering vassledning Sæverudsvegen – Steinsbømyra

Oppdatering onsdag 21. april 2021:

Prosjektet ved Hamren er godt igang, bare sjå på disse fine bileta:

Her er arbeidsgjengen repr ved Steinar Hallaraker (BVA), Frode Tislevoll, Arne Mork og Sander Nesbø (alle Engevik & Tislevoll)

Oppdatert informasjon torsdag 11.mars 2021:

Prosjektet ved høydebassenget på Hamren er komt godt i gang, og vedlagt er nokre bilder frå arbeidet sålangt.  

BVA skal bygge nytt ventilkammer ved Hamren høgdebasseng (HB) og anlegga nye tilførsels- og avløpsleidningar mot Djupedalen i nord og Steinsbømyra i Sør. 

I tillegg skal deler av leidningsnettet frå reservekjelde Haldorsvatnet skiftast ut. 

Hamren HB er et svært viktig ledd i vassforsyninga til Bremnesområdet og må derfor være i drift gjennom heile byggeperioden.

Ny tursti kjem det også på deler av trasen ca. 500 meter. 

Dette er eit av dei største prosjekta til i BVA sin historie.  

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, bakke, stein

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder bakke, utendørs, tre, natur

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder utendørs, tre, gress, reiser

Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tre, utendørs, person, bøtte

Automatisk generert beskrivelse

Her er det store dimansjoner, kontrollør frå BVA v/Steinar Halleraker viser nye DN 300 ventilkryss til kummer. 

Et bilde som inneholder himmel, person, utendørs, gutt

Automatisk generert beskrivelse

Formann Arne Mork og anleggsleder Frode Tislevoll frå Engevik og Tislevoll  

Et bilde som inneholder utendørs, himmel, natur, skitt

Automatisk generert beskrivelse

Informasjon oppstart i veke 3 – 2021:

No nærmar det seg oppstart av prosjekt rehabilitering vassleidning Sæverudsvegen – Steinsbømyra.

Prosjektet består av at det skal skiftast ut ca. 1100 meter med vassleidning opp til høydebassenget på Hamren, og byggast nytt ventilkammer ved vasstårnet.

Forutsett at Bømlo kommune godkjenner det, vil det også bli laga ein 1,5 meter brei tursti opp leidningstrasen mellom vasstårnet og Steinsbømyra.

Oppstart av prosjektet er i veke 3, og det er planlagt avslutning i veke 48, 2021.

Det er Engevik & Tislevoll som er entreprenør. Kontaktperson der er Arne Mork, tlf: 98 45 74 89.

Ved spørsmål til BVA, ta gjerne kontakt med drift- og prosjektleder Odd Petter Habbestad på tlf; 41 44 99 58 eller e-post; oph@bva.no

Related Posts