Innlegg:

Stenging – Bømlavegen 4. april 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Bømlavegen blir vatnet stengt, 4. april 2024 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts