Innlegg:

Stenging – Mækjebakken 16. april 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Mækjebakken blir vatnet stengt, 16. april 2024 mellom kl. 08:30 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts