God sommar!

God sommar!

I veke 29-30 (17-28 juli) vil BVA ha redusert bemanning på grunn av ferieavvikling, og i veke 30 vil kontoret i Hollundsdalen 21 vera heilt stengt. Det vil vera lengre behandlingstid på gravemeldingar, søknadar i Entreprenørportalen og andre henvendelsar. Vårt telefonnr 53 42 88 40, og vakttelefon 53 42 88 40 brukes som vanleg, eller e-post: post@bva.no Me vil ønske alle våre kundar ein riktig fin sommar. Ta vare på kvarandre og nyt sommarveret!
Les meir
KOKEVARSEL OPPHØRER FRÅ 07. JULI

KOKEVARSEL OPPHØRER FRÅ 07. JULI

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på de områda som framleis hadde kokevarsel. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Det er pr. 07. juli ingen kokevarsel som gjeld for Bømlo kommune. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
Les meir

Kokevarsel – oppdatert torsdag 6. juli

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på Stautland, Sætre, Ådnanes, Tormodsætre, Gilje, Mæland, Fylkesnes og Alvsvåg. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart i disse områda. Då me manglar 2 fine prøvar på føljande områder, gjeld kokevarselet framleis i disse områda: Sønstabø Hallaråker Nordtun Mehus Meling Nesse Økland Brekke Sæverud Søvoll Habbastad Så snart me mottar 2 godkjente prøveresultat i disse område, vert det sendt ut melding med opphør av kokevarsel. Me beklagar så mykje ulempene dette medfører! Ved spørsmmål kontakt vakttelefon på 53 42 88 45.
Les meir

KOKEVARSEL – OPPDATERT INFORMASJON ONSDAG 5. JULI

Me har framleis ikkje fått 2 godkjente prøvesvar frå områda som har kokevarsel. Områda som er nevnt på lista nedanfor har av denne grunn framleis kokevarsel. Det vert sendt ut sms så snart godkjente prøvesvar er mottatt og kokevarselet vert avlyst. Me beklagar så mykje ulempene dette medfører! Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 45. Informasjon mandag 3. juli Bømlo Vatn og Avløpsselskap har mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet på Mækjebakken, Folderøy og Siggjarvåg. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart i disse områda. Då me manglar 2 fine prøvar på føljande områder, gjeld kokevarselet framleis…
Les meir
Informasjon om årsak til kokevarsel

Informasjon om årsak til kokevarsel

Heilt sidan første indikasjon på bakterier har me teke ekstra prøvar på leidningsnettet. Ved Finnås høgdebasseng som ligg på Stautland, fant me ei luke som var open.  Her kan noko ha komme inn og forårsaka bakterier. Bassenget er tømt og tatt ut av drift, og reingjering vil pågå i nokre dagar framover. Drikkevatnet for storparten av Bømlo kan passere dette punktet på Stautland og er grunnen til at mange vart ramma av kokevarsel. I fleire områder har me hatt 2 godkjente oppfølgingsprøver og kan friskmelde drikkevatnet. I andre områder gjeld kokevarselet framleis då prøvene viser e- coli og koliforme bakterier.…
Les meir

KOKEVARSEL MANDAG 26. JUNI – OPPDATERT FREDAG 30. JUNI

Oppdatert informasjon fredag 30. juni: Kokevarsel som vart varsla onsdag 28. juni gjeld framleis, då me ikkje har godkjente prøvesvar. Kokevarselet gjeld fortsatt på føljande områder: Stautland Ekornsæter Mækjebakken Foldrøy Siggjarvåg Sætre Ådnanes Tormodsætre Gilje Mæland Fylkesnes Alvsvåg Sønstabø Hallaråker Nordtun Mehus Meling Nesse Økland Brekke Sæverud Søvoll Habbestad Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Oppdatert informasjon 28. juni: BVA har i dag fått tilbake prøvesvar som viser e-coli og koliforme bakteriar i drikkevatnet i enkelte områder. DERSOM DU EIG 2 ELLER FLEIRE EIGEDOMMAR KAN DU FÅ  FORSKJELLIGE VARSEL.  Kokevarselet gjeld fortsatt på føljande områder: Stautland Ekornsæter Mækjebakken Foldrøy…
Les meir

Stenging – Lykling 23.06.2023

 På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 23. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir

Stenging – Lykling 20.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 20. juni 2023 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir

Stenging – Lykling 19.06.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Lykling blir vatnet stengt, 19. juni 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir

Stenging – Innvær 16.06.23

På grunn av arbeid på vassledning på Innvær blir vatnet stengt, 16. juni 2023 mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir