Innlegg:

Vannstenging – Espevær 20. februar 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Espevær blir vatnet stengt, 20. februar 2024 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts