Innlegg:

Stenging Brandasund – onsdag 7. feb

På grunn av arbeid på vassledning på Brandasund blir vatnet stengt, 7. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts