Innlegg:

Stenging – Moster 05.02.2024

På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, 5. februar 2024 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts