Innlegg:

Stenging – Meling

På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, 1. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts