Innlegg:

Stenging – Meling 02.02.2024

På grunn av arbeid på vassledning på Meling blir vatnet stengt, 2. februar 2024 mellom kl. 08:30 og 11:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts