Innlegg:

Stenging Furuneset onsdag 6. mars

 På grunn av arbeid på vassledning på Furuneset blir vatnet stengt, 6. mars 2024 mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts