Innlegg:

Stenging – Mosterhamn 17. april

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, 17. april 2024 mellom kl. 08:30 og 13:30.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts