Innlegg:

Stenging Røsslyngvegen 24. april

På grunn av arbeid på vassledning på Røsslyngvegen blir vatnet stengt, 24. april 2024 mellom kl. 09:00 og 13:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts