Innlegg:

Ledningsbrudd – Oldereid 19.03.2024

På grunn av ledningsbrudd på Oldereid, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts