Innlegg:

Stenging – Skjenaberg 5. april 2024

På grunn av arbeid på vassledning på Skjenaberg blir vatnet stengt, 5. april 2024 mellom kl. 08:30 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.

Related Posts