Innlegg:

Stenging Skjenaberg onsdag 13. mars

På grunn av arbeid på vassledning på Skjenaberg blir vatnet stengt, 13. mars 2024 mellom kl. 08:30 og 15:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts