Stenging Vorland – tirsdag 6. sept

Stenging Vorland – tirsdag 6. sept

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Vorland blir vatnet stengt, tirsdag 6. sep. 2022 mellom kl. 08:30 og 15:00. NB! Stenging er forlenga til kl. 1700 Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Baadeholmen 23.6.2022

Stenging Baadeholmen 23.6.2022

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Baadeholmen blir vatnet stengt, torsdag 23. juni 2022 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA

Kokevarsel Totland 19.04.2022 – AVSLUTTA

Driftsmelding
Informasjon 22.04.2022 Me har i dag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarselet opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på vakttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål. BVA beklagar så mykje ulempene dette har medført! Informasjon 21.04.2022 Me har i dag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som er tatt igår. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarslet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon 19.04.2022 På grunn av fare for bakterier i drikkevatnet på Totland må vatnet kokes til ny melding blir sendt! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir