Ledningsbrudd Bjødledalen 6. mai

Ledningsbrudd Bjødledalen 6. mai

På grunn av ledningsbrudd på Bjødledalen, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging Grønås tirsdag 25. april

Stenging Grønås tirsdag 25. april

På grunn av arbeid på vassledning på Grønås blir vatnet stengt, ti. 25. april 2023 mellom kl. 09:00 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Rubbestad torsdag 20. april

Stenging Rubbestad torsdag 20. april

På grunn av arbeid på vassledning på Rubbestad blir vatnet stengt, to. 20. april 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Ersland – 29.03.2023

Stenging Ersland – 29.03.2023

På grunn av arbeid på vassledning på Ersland blir vatnet stengt, on. 29. mars 2023 mellom kl. 08:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023

Ledningsbrudd Bømmelhamnvegen 22.3.2023

På grunn av ledningsbrudd på Bømlahamnvegen , blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Verdas vassdag – alle kan gjere litt!

Vatn er vår viktigaste ressurs, vårt viktigaste næringsmiddel og kjelda til alt liv – både i lokalsamfunna våre her i Noreg og globalt. Ja, det gjelder strengt tatt internt i kvar celle i kroppane våre også.  Sjølv om vi her i Norge er velsigna med gode og rikelege kjelder av vatn, har også vi fått merke at reint vatn og leveringssikkerheit ikkje er sjølvsagt. Klimaendringar, med både økt ekstrem nedbør og lengre periodar med tørke, gjer det nødvendig å ta grep for å sikre gode tenester med vatn.  Dette kostar både tid og pengar, stiller krav til ny kompetanse, nye…
Les meir
Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023

Ledningsbrudd Sollia 10.02.2023

På grunn av ledningsbrudd på Sollia, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845
Les meir
Stenging Klubben – 4. januar

Stenging Klubben – 4. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Klubben blir vatnet stengt, on. 4. jan. 2023 mellom kl. 10:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Agasøster – 4. januar

Stenging Agasøster – 4. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Agasøster blir vatnet stengt, on. 4. jan. 2023 mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Riktig god jul og godt nytt år!

Riktig god jul og godt nytt år!

Med dette stilige bildet av våre flotte driftsoperatører på nattpigging, så ønsker me i BVA alle ei riktig god jul og og eit godt nyttår. Ta vare på kvarandre!
Les meir