Innlegg:

Stenging Hollund torsdag 4. januar

På grunn av arbeid på vassledning på Hollund blir vatnet stengt, 4. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts