Innlegg:

Stenging Søvollvegen – 23.01.2024

På grunn av arbeid på vassledning på Søvollvegen blir vatnet stengt, 23. januar 2024 mellom kl. 08:30 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Ved spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Related Posts