God jul og godt nyttår!

God jul og godt nyttår!

Eit annleis år går mot slutten og me i Bømlo Vatn og Avløp vil ynskje alle våre kundar ei riktig god og fredfull jul, og eit godt nytt år!
Les meir
Ledningbrudd Økland søndag 20. des

Ledningbrudd Økland søndag 20. des

På grunn av ledningsbrudd på Økland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845 Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Mosterhamn mandag 21. des

Stenging Mosterhamn mandag 21. des

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, man 21. des. mellom kl. 09:00 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
OPPHØR AV KOKEVARSEL

OPPHØR AV KOKEVARSEL

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
Les meir
Stenging Leitevegen/Vinkelen torsdag 17.des

Stenging Leitevegen/Vinkelen torsdag 17.des

På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen/Vinkelen blir vatnet stengt, torsdag 17. des. mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

Oppdatert informasjon torsdag 17. des: Me har i ettermiddag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som vart tatt i går kveld. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarselet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon onsdag 16. des: På grunn av ledningsbrudd er det fare for bakterier i drikkevatnet i området ved Bremnes, sjå vedlagt kart. Vatnet må kokes til ny melding blir sendt! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Mosterhamn onsdag 16. des – Avlyst!

Stenging Mosterhamn onsdag 16. des – Avlyst!

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, onsdag 16. des. mellom kl. 15:00 og 18:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Grindheimsvåg onsdag 9. des

Stenging Grindheimsvåg onsdag 9. des

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 12:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Kallavåg onsdag 9. des

Stenging Kallavåg onsdag 9. des

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 08:30 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des

Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des

På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Totlandsvegen torsdag 3. des, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir