Innlegg:

Stenging Mosterhamn onsdag 16. des – Avlyst!

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, onsdag 16. des. mellom kl. 15:00 og 18:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts