Innlegg:

OPPHØR AV KOKEVARSEL

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart.

Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål.

Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Related Posts