Innlegg:

Stenging Mosterhamn mandag 21. des

På grunn av arbeid på vassledning på Mosterhamn blir vatnet stengt, man 21. des. mellom kl. 09:00 og 12:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts