Innlegg:

Stenging Grindheimsvåg onsdag 9. des

På grunn av arbeid på vassledning på Grindheimsvåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 12:00 og 15:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts