Innlegg:

Stenging Leitevegen/Vinkelen torsdag 17.des

På grunn av arbeid på vassledning på Leitevegen/Vinkelen blir vatnet stengt, torsdag 17. des. mellom kl. 09:30 og 14:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts