Innlegg:

Stenging Kallavåg onsdag 9. des

På grunn av arbeid på vassledning på Kallavåg blir vatnet stengt, onsdag 9. des. mellom kl. 08:30 og 10:00.

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts