Innlegg:

Ledningbrudd Økland søndag 20. des

På grunn av ledningsbrudd på Økland, blir vatnet stengt til skaden er utbedra!

Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset.

For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845

Me beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts