Vasstryggleik og kokevarsel

Vasstryggleik og kokevarsel

Driftsmelding
Me er ute med eit nytt kokevarsel no, denne gongen fordi det er oppdaga undertrykk på ein vassleidning. Me vil gjerne forklara litt rundt arbeidet vårt for vasstryggleiken din. Ulike grunnar til kokevarselDet kan vera fleire årsaker til at me går ut med eit varsel om at folk må koka vatnet. Det kan vera prøvar me tar rutinemessig eller hendingar i samband med aktivitetar på vassleidnings-nettet. BVA arbeider etter føre var-prinsippet, det betyr at me varslar om koking med ein gong det skjer noko som i verste fall kan føra til ureining av vatnet. UndertrykkUndertrykk i leidningsnettet kan (men treng ikkje) føre til at det kjem ureina vatn inn. Difor er me særleg merksame når det kjem slike alarmar. Då finn me årsak til feilen og tar grundige laboratorieprøvar for…
Les meir
Stenging Aga 15. juni

Stenging Aga 15. juni

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt idag mandag 15. juni 20 mellom kl. 08:45 og 10:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører!
Les meir
Forbod mot hagevatning

Forbod mot hagevatning

Driftsmelding
Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidlig morgen og sein kveld. Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt. Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45 Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp § 3.8; Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner…
Les meir
Stenging Stølane 10. juni

Stenging Stølane 10. juni

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Stølane blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:00 og 10:30. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
Les meir
Stenging Moster 10. juni

Stenging Moster 10. juni

Driftsmelding
På grunn av arbeid på vassledning på Moster blir vatnet stengt, onsdag 10. juni mellom kl. 09:30 og 14:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset. Beklagar ulempene dette medfører.
Les meir
Visste du at:

Visste du at:

Artiklar
Vatn er vårt viktigaste nærings­middel. Utan mat kan me overleva i fleire veker. - Utan vann kan me berre overleva nokre få døger. Ein vaksen person treng frå 2–2,5 liter vatn kvar dag. Me får omtrent ein liter frå maten me et. Me bør difor drikka 1–1,5 liter vatn om dagen. Me kjenner at me er tørste når me manglar omtrent ein liter. - Det er berre fint å drikka vatn før me blir tørste. Barn har større fordamping enn vaksne, i høve til størrelsen. Gamle folk har dårlegare evne til å føla at dei er tørste. Barn og gamle kan gløyma å drikka. Dei kan bli trøtte, få hoveverk og mista matlysta. Slike plager kan forresten alle få, hvis dei manglar vatn. Hos vaksne menneske består kroppen av omtrent…
Les meir
Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis!

Installerte berøringsfrie ­servantarmatur gratis!

Artiklar
Etablerar Glenn Thore Grønås syns han er komen lenger enn han hadde tenkt etter to års drift. Bømlo Mesterrør er ei ung røyrleggar-bedrift i kom­munen vår som allereie har markert seg med positive tiltak i koronakrisa. For vel to år sidan starta Glenn Thore Grønås si eiga bedrift. – Eg hadde eit ønske om å skapa noko, styra kvardagen meir sjølv, setja nokre mål å jobba mot, seier den unge røyrleggjarmeistaren. Godt mottatt i marknaden– Me er komne mykje lenger på kort tid enn eg tenkte då eg starta opp, fortel Glenn Thore. Me er no to røyrleggjarar og ein lærling. I fjor omsette me for vel 7 mill. kroner. – Me har privatkundar med behov for røyropplegg i nye bustader, serviceoppdrag eller opp-­pussing av bad, både direkte og gjennom…
Les meir