Innlegg:

Opphør kokevarsel Langevåg og Espevær

Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag onsdag 24. juni mottatt 2 vannprøver som viser ingen forurensing av drikkevatn. Kokevarsel opphører derfor umidelbart.
Ta kontakt på vatkttelefon 53 42 88 40 ved spørsmål.
Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!

Related Posts