Innlegg:

Stenging Aga tirsdag 30. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Aga blir vatnet stengt, tirsdag 30. juni mellom kl. 08:30 og 12:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts