Innlegg:

Forbod mot hagevatning

Minnar om forbod mot hagevatning og bruk av svetteslanger for alle abonnentar som er tilknyta offentleg vassforsyning i Bømlo kommune. Kvar abonnent kan kun bruka 1 stk. hageslange (ikkje spreiar) for vatning av blomsterbed på tidlig morgen og sein kveld.

Dette gjer me fordi me må sikre nok vatn i høgdebassenga ved eventuell brann. Me må også sikre nok vasstrykk til dei abonnentane som bur høgt.

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf. 53 42 88 40 eller vakttelefon 53 42 88 45

Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp § 3.8;

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.

Nyt finveret!

Related Posts