Innlegg:

Stenging Skimmeland fredag 26. juni

På grunn av arbeid på vassledning på Skimmeland blir vatnet stengt, fredag 26. juni mellom kl. 08:00 og 09:00. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvannskranen, på lågast uttak i huset.

Beklagar ulempene dette medfører!

Related Posts