OPPHØR AV KOKEVARSEL

OPPHØR AV KOKEVARSEL

Driftsmelding
Bømlo Vatn og Avløpsselskap har idag mottatt 2 vassprøvar utan funn av bakterier i drikkevatnet. Kokevarsel opphører derfor umiddelbart. Ta kontakt på telefon 53 42 88 40 ved spørsmål. Me beklagar så mykje ulempene dette har medført!
Les meir
KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

KOKEVARSEL – OPPDATERT 17. DES

Driftsmelding
Oppdatert informasjon torsdag 17. des: Me har i ettermiddag fått tilbake eit prøvesvar som er negativt, dette er frå prøvene som vart tatt i går kveld. Me må ha to stk. negative prøvesvar før me kan avlyse kokevarselet, og derfor gjeld kokevarselet inntil ny melding vert sendt ut. Informasjon onsdag 16. des: På grunn av ledningsbrudd er det fare for bakterier i drikkevatnet i området ved Bremnes, sjå vedlagt kart. Vatnet må kokes til ny melding blir sendt! For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845.
Les meir
Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des

Stenging Totlandsvegen natt til fredag 4. des

Driftsmelding
På grunn av utspyling på vassnettet blir vatnet stengd på Totlandsvegen torsdag 3. des, mellom kl 22:00 og 06:00. Deler av vassnettet er trykksett under utspyling, så det er viktig at det ikke blir brukt vatn i denne perioden! Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana, på lågast uttak i huset. For spørsmål, ta kontakt på vakttelefon 53428845. Me beklagar ulempene dette medfører!
Les meir