Stenging Mostravegen

Stenging Mostravegen

Driftsmelding
Tirsdag 30. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Mostravegen. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 1000 til kl. 1500.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Badar i Bømlavatn

Badar i Bømlavatn

Artiklar
«FRISKT» tek turen til rådhuset for å slå av ein prat med kommunalsjefen for oppvekst, kultur og idrett, Bjørn Håvard Bjørklund. Han strålar når me kjem. - Me har Sunnhordlands flottaste badeanlegg på Bømlo! smiler han. Det er tydeleg at bassenganlegget er eit kjekt prosjekt å jobba med. Lærer av andre Når ein byggjer og skal drifte eit basseng, så er det mykje å setje seg inn i. Bjørn Håvard seier dei har vore på besøk hos andre, t.d. Vossabadet og Tysværbadet, for å læra kva ein kan gjera feil - og kva andre har hatt suksess med. Slik kan me få eit anlegg som er billigare, enklare og tryggare i drift. Tilset fire årsverk Det er kommunestyret som vel driftsmodell for badet, og det er foreslått tre prioriterte område:…
Les meir
Stenging Eidesvik 24.10.

Stenging Eidesvik 24.10.

Driftsmelding
Onsdag 24.oktober vert det utført utspyling på ledningsnettet i Eidesvik. Vatnet vert stengt mellom kl 9.00 og kl 15.00. Deler av nettet er trykksett under utspylinga,så det er viktig at det ikkje blir brukt vatn i denne perioden. Dersom vatnet er grumse etter tilkopling, spyl ut med kaldvasskrana på lågast uttak i huset. Dersom spørsmål, ta kontakt på tlf 53 42 88 45.  
Les meir
Stenging Lykling

Stenging Lykling

Driftsmelding
Mandag 22. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Lykling. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1300.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Eikeland

Stenging Eikeland

Driftsmelding
Fredag 19. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Eikeland. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1500.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Solhøgda

Stenging Solhøgda

Driftsmelding
Onsdag 17. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Solhøgda. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1130.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir
Stenging Bømmelhavn 15.10.

Stenging Bømmelhavn 15.10.

Driftsmelding
Mandag 15. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Bømmelhavn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1700.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Stenging Vorland/Øyerå 13.10.

Driftsmelding
Lørdag 13. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane på Vorland/Øyerå. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1600.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.    
Les meir
Vannvittig mykje Bømlavatn

Vannvittig mykje Bømlavatn

Artiklar
Me bømlingar brukte 1,7 milliardar liter vatn i fjor. Få veit kor mykje vatn dei brukar sjølve. Drikke, bilvask, klesvask, dusj og toalett-besøk. Vatn er ein heilt naturleg del av kvardagen vår. 1,7 milliardar liter I fjor brukte privatkundane på Bømlo over 150 liter vatn pr. person kvar dag. Det vil seia at ei gjennomsnittshushaldning med to store og to små brukar over 600 liter vatn kvar dag. Men kva brukar me alt dette vatnet til? Dusjen er det store sluket I følge Norsk vann brukar me om lag 50 liter vatn dagleg til bading og dusjing, 40 liter til kjøkkenet (mat, oppvask, osv), og om lag 30 liter til klevask og 30 liter til toalettbesøk. Det er altså dusjen som er det store luket, men mange kan gjera eit enkelt grep for å spara både…
Les meir
Stenging Bømmelhavn

Stenging Bømmelhavn

Driftsmelding
Onsdag 10. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Bømmelhavn. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0900 til kl. 1400.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.
Les meir