Innlegg:

Stenging Solhøgda

Onsdag 17. oktober vil det bli utført arbeid på vassledningane i Solhøgda. Dette gjer at nokre av våre kundar vil vera utan vatn frå kl. 0830 til kl. 1130.  Stenginga gjeld berre bygningar i det skraverte området på bilete. Dersom vatnet er misfarga etter tilkopling kan du spyle ut med kaldvasskrana på lågaste uttak i huset. Beklagar ulempene dette kan føre med seg.

Related Posts